Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις  επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

• Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
• Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού»
• Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών »

Προθεσμίες

Υποβολές αιτήσεων θα γίνονται συνεχώς και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού Δράσης για κάθε Περιφέρεια αναφοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 15.000.000 ευρώ, από τα οποία το 70%  προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 30% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης είναι 70.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης είναι 49.000 ευρώ (70% του μέγιστου προϋπολογισμού).

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Δράση e-Security χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Αττική, Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια, Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.