Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security), ανέρχεται στα 10.500.000€, τα οποία αντιστοιχούν σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους 15.000.000€, ενώ το υπόλοιπο 30% (4.500.000€) πρέπει να καλύπτεται με Ιδιωτική Συμμετοχή.

Ειδικότερα:

  • Το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε εγκεκριμένη Αίτηση επενδυτικού σχεδίου στην ψηφιακή ασφάλεια ανέρχεται στο 70% της επιλέξιμης συνολικής δαπάνης.
  • Το μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη αίτηση υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης (οικονομικά στοιχεία και απασχόληση προσωπικού) και την ανάγκη της επιχείρησης σε ψηφιακή ασφάλεια.
  • Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρότασης ανέρχεται στις 70.000 ΕΥΡΩ και ο ελάχιστος στις 5.000 ΕΥΡΩ.
  • Η επιχορήγηση δίνεται στον επενδυτή κατόπιν ολοκλήρωσης της επένδυσης και πιστοποίησης από αρμόδιο όργανο.

 

Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Υποβολής.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.