Η εταιρεία "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε." ανακοινώνει στους δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)» Πίνακα Εγκεκριμένων Επιλαχουσών Αιτήσεων. Οι αιτήσεις αυτές κρίθηκαν επιλαχούσες για την υπαγωγή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου προϋπολογισμού της Δράσης κατά τα οριζόμενα στην §6 του Οδηγού Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)».
Εφόσον  εξευρεθούν νέοι πόροι, οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και θα εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.