Λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων για τη δράση e-security, οι δικαιούχοι της δράσης που εντάσσονται με την Απόφαση Ένταξης υπ’ αριθμ. 46825/ΨΣ6248 της 31/10/2012, μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Αιτήματος Ολοκλήρωσης  χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό αρχείο (word document) που είναι διαθέσιμο εδώ.

Το συμπληρωμένο αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης που αναφέρονται στην ενότητα Δ.1 του Σχεδίου Αιτήματος Ολοκλήρωσης, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της επένδυσης. Τα αιτήματα ολοκλήρωσης για τις εγκεκριμένες πράξεις μπορούν να υποβάλλονται και νωρίτερα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επένδυσης, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία εκταμίευσης της αναλογούσης επιχορήγησης.

Σχετικά Αρχεία


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.