Η διαδικασία πιστοποίησης χρήστη ολοκληρώνεται σε δύο διακριτά βήματα:

Βήμα 1:

Με την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ, ο χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό (εάν δεν έχει ήδη), συμπληρώνοντας στοιχεία για το νέο λογαριασμό, για τον ίδιο τον χρήστη, καθώς επίσης και την επιχείρηση για την οποία υποβάλλει αίτημα δημιουργίας νέου λογαριασμού.

Βήμα 2:

Με την ολοκλήρωση του 1ου Βήματος, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων αποστέλλει μήνυμα στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (του χρήστη που δημιούργησε νέο λογαριασμό στο Βήμα 1) με οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Ακολουθώντας τις συνημμένες οδηγίες και μετά την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο χρήστης θα πρέπει να ανακτήσει την φόρμα/Αποδεικτικό Πιστοποίησης - την οποία πρέπει να υπογράψει και σφραγίσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης- και να την αποστείλει μέσω Fax στο 210-3377977.  Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πιστοποίησης του με την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Για περισσότερες οδηγίες κάθε χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα μέσω του ηλεκτρονικού Help Desk.

 

 


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.