Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), η Δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

Το Αίτημα Ολοκλήρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ, με το πέρας της διάρκειας ολοκλήρωσης της επένδυσης, έτσι όπως αυτός ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλου της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. προς την Δικαιούχο Επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 9/12/2011 ανακοίνωσης περί νέων στοιχείων λειτουργίας της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», παρατίθενται τα ακόλουθα:

Νέα στοιχεία έκδοσης αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων:

Στοιχεία πελάτη

Επωνυμία:    ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε

Επάγγελμα:    Ν.Π.Ι.Δ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
Διεύθυνση:    ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 172 37 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:     999983307
ΔΟΥ:     Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

Αιτιολογία:    Λήψη επιχορήγησης από τη συμμετοχή στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)» -ηλεκτρονικός κωδικός ……………….._.._......

Ποσό Επιχορήγησης: (όπως προκύπτει από το σχετικό πεδίο στο Αίτημα Εκταμίευσης του Πληροφοριακού Συστήματος)

Τρόπος Πληρωμής: Μετρητοίς

Ημερομηνία Έκδοσης: (Ημερομηνία σύνταξης του τιμολογίου)


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.