Η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων αποδοχής – έγκρισης των αιτήσεων είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη Δράση, πρέπει να ενημερώσει τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.) εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης, καταθέτοντας γραπτό αίτημα παραίτησης υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή από άλλο πρόσωπο, νομίμως εξουσιοδοτημένο από αρμόδιο όργανο του Δικαιούχου.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.